კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 31

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 31

გულისხმობს თანამედროვე აგროტექნიკის სათესის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რაც გულისხმობს აგროვადებში სიმინდის,სოიოს დათესვას,სიმინდის მწკრივად მოწყობას ყანაში, მიწის...

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 30

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 30

საოჯახო სასტუმროში  საცხობის სივრცის მოწყობა (პროდუქტი: პიცა, ფენოვანი ხაჭაპური, ლობიანი (ასევე ფენოვანი და  ნახევრად ფენოვანი), ჰოთდოგი).

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 29

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 29

ცენტრის მსმენელებისთვის ისეთი გარემოპირობების შექმნა სადაც უცხო ენის შესწავლას პანდემიასთან დაკავშირებული რეგულაციების მიუხედავად განახლებული ტექნიკითა და მიდგომებით შეძლებენ როგორც ახალგაზრდები ასევე...

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 28

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 28

საკონდიტრო საცხობი რომელიც მოემსახურება სკოლებს და ადგილობრივ მოსახლეობას.