თემის განვითარების პროგრამა, 1998 წლიდან მუშაობს რეგიონებში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების და სათემო ლიდერების, ორგანიზაციების თუ საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერის მიზნით.დროთა განმავლობაში, პროგრამამ შეძლო იდეის მხარდამჭერების გაერთიანება, დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზება, თემის განვითარების კუთხით რეგიონში ცოდნის და ექსპერტიზის გაღრმავება და ქსელური კავშირების შექმნა. დღეს, თემის განვითარების გუნდი ყოველდღიურად მრავალფეროვან საქმიანობებს ახორციელებს.

დაგროვილი გამოცდილებაზე დაყრდნობით თემის განვითარების მიმართულებით, ორგანიზაცია შემდეგი საქმიანობებით ცდილობს თემში შედეგზე ორინტირებული ცვლილებების გამოწვევას.