ბიოდეგრადირებადი და სპეციფიკური ნარჩენის მართვის მდგომარეობის შეფასება 2019

ბიოდეგრადირებადი და სპეციფიკური ნარჩენის მართვის მდგომარეობის შეფასება 2019

თემთან მუშაობა - გზა განვითარებისკენ

თემთან მუშაობა - გზა განვითარებისკენ

იდეების სკივრი

იდეების სკივრი

სათემო ფონდების შესახებ

სათემო ფონდების შესახებ

კოვიდ-19-ის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის კვლევა კახეთის, სამეგრელოს და გურიის სამიზნე თემებში

კოვიდ-19-ის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის კვლევა კახეთის, სამეგრელოს და გურიის სამიზნე თემებში

საზოგადოებრივი ფონდის მიზანშეწონილობის კვლევა 2020

საზოგადოებრივი ფონდის მიზანშეწონილობის კვლევა 2020