მომავალი თქვენია

მომავალი თქვენია

პირველი მაისის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისათვის სანიტარული და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება  

ქალები ქალებისათვის

ქალები ქალებისათვის

ენისელის თემში ქალების გაძლიერება და აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა.  

სუფთა გარემო მომავლისათვის-ბავშვები ჩვენი მომავალია

სუფთა გარემო მომავლისათვის-ბავშვები ჩვენი მომავალია

საბავშვო ბაგა-ბაღში ჰიგიენური მდგომარეობის მოწესრიგება და თემში მოზარდი თაობის ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი აღზრდის ხელშეწყობა.  

თემის გაძლიერება

თემის გაძლიერება

სოფელ ჰერეთისკარის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გასაყიდი დახლის მოწყობის მეშვეობით.