საქმიანობის შედეგები ციფრებში

დაფინანსებული სათემო პროექტი 2014-2020 წლებში

0

დაფინანსებული სათემო პროექტი 2014-2020 წლებში
გაცემული ლარი სათემო პროექტების მხარდაჭერისთვის

0

გაცემული ლარი სათემო პროექტების მხარდაჭერისთვის
ლარის მობილიზება შეძლეს სათემო ჯგუფებმა დამოუკიდებლად

0

ლარის მობილიზება შეძლეს სათემო ჯგუფებმა დამოუკიდებლად
%-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის წვლილი

0

%-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის წვლილი

 

თემის განვითარების პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ საქმიანობას, სოფლად არსებული სათემო ორგანიზაციების თუ საინიციატივო ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა წარმოადგენს. ამ მიზნით, ორგანიზაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით აცხადებს ღია და ასევე, კონკრეტული მიზნობრივი რეგიონებისთვის ან/და ჯგუფებისთვის, დახურულ საგრანტო კონკურსებს. სათემო ორგანიზაციები, მიღებული დაფინანსებით, ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის პროექტებს, რომლებიც ძირითადად თემის მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესებას, ადგილობრივი პრობლემების ადვოკატირებას, კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფების განვითარებას, გაძლიერებას და მათი შესაძლებლობების არეალის გაფართოებას ემსახურება. 

აღნიშნულ განყოფილებაში, თქვენ შეძლებთ თვალი გადაავლოთ, 2014 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციის მიერ, დაფინანსებულ მიმდინარე და დასრულებულ სათემო პროექტებს, გაეცნოთ მათ მიზნებს და შედეგებს. იმედი გვაქვს, თითოეული პროექტი მოტივაციის მომცემი იქნება თქვენთვის და ხელს შეუწყობს საქართველოში სათემო ინიციატივების გამრავლება-განვრცობას.

„გარდა იმისა, რომ ადგილზე გვარდება თემის პრობლემები, თავად ლიდერები პიროვნულად იზრდებიან, მაღლდება მათი ცნობადობა და გამოცდილებაც, ხდებიან ერთგვარი მედიატორები თემსა და თვითმმართველობას შორის. ასეთი ადამინების როლი თემში ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდია….“

ანა ნადირაშვილი

თემის განვითარების პროგრამის გრანტ მენეჯერი

სათემო პროექტები