თემის განვითარების პროგრამა, 1998 წლიდან აქტიურად მუშაობს საქართველოში მოქმედი სათემო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების განვითარებაზე. პროგრამა, დაარსების დღიდან, ხელს უწყობს სათემო ორგანიზაციების საინფორმაციო თუ ტექნიკურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, თემში არაფორმალური განათლების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას. ასევე, ადგილობრივი ინიციატივების წახალისებას, სათემო კავშირების და ადგილობრივი ჯგუფების ფინანსურ გაძლიერებას. 

ანგარიშებში წარმოდგენილია, 2012 წლიდან დღემდე, თემის განვითარების მიმართულებით, ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული საქმიანობების შემაჯამებელი საინფორმაციო მასალები.

პროგრამის შედეგები ციფრებში

დაფინანსებული სათემო პროექტი

0

დაფინანსებული სათემო პროექტი
ტრენინგი, სემინარი, სამუშაო შეხვედრა

0

ტრენინგი, სემინარი, სამუშაო შეხვედრა
გამოცდილების გაზიარების ტური

0

გამოცდილების გაზიარების ტური
სათემო ლიდერთა ფორუმი

0

სათემო ლიდერთა ფორუმი

ანგარიშები