ერთად უკეთესი მომავლისთვის

ერთად უკეთესი მომავლისთვის

თემში დასასვენებელი და გასართობი სივრცის კეთილმოწყობა.

ძლიერი ქალი ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს

ძლიერი ქალი ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს

სოფლად მცხოვრები ქალების ეკონომიური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება სადემონსტრაციო საფუტკრე მეურნეობის შექმნის გზით.

ჯანსაღი ცხოვრება

ჯანსაღი ცხოვრება

სოფლად ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სკოლის ტერიტორიიაზე სატრენაჟორო სივრცის მოწყობის გზით.

ორი თაობა უკეთესი მომავლისათვის

ორი თაობა უკეთესი მომავლისათვის

თემში აქტიური მოქალაქეობისა და არაძალადობრივი კომუნიკაციის კუთხით ცნობიერების ამაღლება.