ვიზრუნოთ მომავალ თაობაზე

ვიზრუნოთ მომავალ თაობაზე

სოფელ უდაბნოში სასურველი გარემოს შექმნა,  ადამიანის დასვენებისა და კულტურული ცხოვრების ამაღლებისთვის.  

ქალთა და ახალგაზრდობის  ცენტრის  რეაბილიტაცია

ქალთა და ახალგაზრდობის ცენტრის რეაბილიტაცია

ვარდისუბნის თემში მცოხვრები ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის, თვითრეალიზებისა და განვითარების პირობების   შექმნა.

წარმატებული ქალები-წარმატებული საქმიანობებით

წარმატებული ქალები-წარმატებული საქმიანობებით

სოფელში მცხოვრები  ქალების  და მათი ოჯახების, მეურნეობების პროდუქტიულობისა და შემოსავლების გაზრდის ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მეთოდების  გაცნობის  გზით