ძველი ბუფეტი

ძველი ბუფეტი

ჯუმათის თემში C02-ის ემისიების შემცირების ხელშეწყობა, ტყის საფარი ზოლის გაშენების და ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების მეშვეობით.  

არ ხარ მარტო

არ ხარ მარტო

ოფურჩხეთის თემში პანდემიით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების შემცირება. კერძოდ, ხანდაზმულების და შშმ პირების პირველადი საჭიროებების უზრუნველყოფა და მათთვის გამარტივებული, მობილური ჯანდაცვითი სერვისების შ...

პანდემიის პერიოდში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შინმოვლის სერვისის დანერგვა

პანდემიის პერიოდში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შინმოვლის სერვისის დანერგვა

ფოთში უკიდურესად მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, მარტოხელა ხანდაზმულების და შშმ პირების ჰუმანიტარული დახმარება და შინ მოვლის სერვისის დანერგვა.  

გამოწვევები გვაძლიერებს

გამოწვევები გვაძლიერებს

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 3 თემში Covid-19 ის პანდემიით გამოწვეული სტრესული გარემოს დაძლევა და მოსახლეობისთვის პირველადი, გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა.