გალერეა წარმოადგენს, 2012 წლიდან დღემდე, თემის განვითარების პროგრამის ციფრულ ისტორიას. კერძოდ, ფოტო და ვიდეო არქივს, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ სემინარებს, სამუშაო შეხვედრებს, ტრენინგებს, კონსულტაციებს, კონფერენციებს, ფორუმებს, სხვადასხვა თემატურ ღონისძებებს თუ აქტივობებს. 

გარდა, ორგანიზაციის განხორციელებული აქტივობებისა, გალერეაში იპოვით 2012 წლიდან დღემდე ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილი სათემო ორგანიზაციებისა თუ საინიციატივო ჯგუფების განხორციელებული აქტივობების ვიზუალურ მასალას.