გამჭვირვალე ხელები

გამჭვირვალე ხელები

პროექტის მიზანი იყო სათემო კავშირის – “კედელი“ – საქმიანობაში გამჭირვალობის და ანგარიშვალდებულების დანერგვა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით...

ჩვენ ცვლილებებისთვის

ჩვენ ცვლილებებისთვის

პროექტის მთავარი ამოცანა იყო, სამეგრელოს რეგიონში მცხოვრები სმენადაქვეითებული ბავშვების მშობლებისთვის ორგანიზაციის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდება და საზოგადოებაში სმენადაქვეითებული ბავშვებისადმი ტო...

გაგვიცანი - თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი

გაგვიცანი - თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი

პროექტის მიზანი იყო თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის ცნობადობის და საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების პორტალზე განთავსდა ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობის,...

ახალგაზრდული ფესტივალი

ახალგაზრდული ფესტივალი

პროექტის მიზანი იყო, რეგიონში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ადგილობრივი მოსახლეობისა და თვითმმართველობის სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. ორგანიზაციამ სხვადასხვა დაწესებულებებთან, კერ...