კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 3

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 3

სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის საჭირო იარაღების რესურსცენტრის მოწყობა.  

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 2

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 2

თეთრეულის, პირბადეების, ტილოს ჩანთების შეკერვა და გაყიდვები. დამატებით სამკერვალოში ინდივიდუალური შეკვეთების მიღება და ტანსაცმლის გადაკეთების სერვისის მომსახურება.

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 1

კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირების სათემო ინიციატივა 1

ჯუმათის თემში მცხოვრები ფერმერებისთვის (400–მდე კომლი), თხილის ფერმერული მეურნეობისთვის საჭირო თხილის გარჩევის სერვისის მიწოდება.

ხანდაზმულები საკუთარი და თემის გაძლიერებისთვის

ხანდაზმულები საკუთარი და თემის გაძლიერებისთვის

პროექტის მთავარი მიზანი იყო ასოციაციის წევრების გადამზადება და ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება, ასევე თვითმმართველობის დაინტერესება ორგანიზაციის საქ...