მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ინტენსიური კვლევები

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ინტენსიური კვლევები

თელავის, ლაგოდეხისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით განხორციელდა ინტენსიური კვლევები ამავე მუნიციპალიტეტებში არსებული სიტუაციის შესაფასებლად.  მის საფ...

სათემო ლიდერთა ფორუმი 2021

სათემო ლიდერთა ფორუმი 2021

წლევანდელი სათემო ლიდერთა ფორუმი ჰიბრიდულ ფორმატში გაიმართა და მას სათემო ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების, ადგილობრივი, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა და სხვა სექტორის წარმომადგენელი 200-მდ...