სათემო პროექტები 2017-2018

სათემო პროექტები 2017-2018

ქრაუდფანდინგის ღონისძიების გზამკვლევი

ქრაუდფანდინგის ღონისძიების გზამკვლევი

საინფორმაციო ბროშურა კოვიდ 19-ის შესახებ ქართულად

საინფორმაციო ბროშურა კოვიდ 19-ის შესახებ ქართულად

100 რჩევა სათემო ლიდერისგან

100 რჩევა სათემო ლიდერისგან

2019-2020 წლებში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების კვლევა

2019-2020 წლებში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების კვლევა

გლობალური დათბობა მომავლის შეცვლის შესაძლებლობა

გლობალური დათბობა მომავლის შეცვლის შესაძლებლობა