იდეების სკივრი

იდეების სკივრი

ინფორმაცია სათემო ფონდების შესახებ

ინფორმაცია სათემო ფონდების შესახებ

კოვიდ-19-ის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის კვლევა კახეთის, სამეგრელოს და გურიის სამიზნე თემებში

კოვიდ-19-ის სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის კვლევა კახეთის, სამეგრელოს და გურიის სამიზნე თემებში

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების დინამიკა 2010

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების დინამიკა 2010

საზოგადოებრივი ფონდის მიზანშეწონილობის კვლევა 2020

საზოგადოებრივი ფონდის მიზანშეწონილობის კვლევა 2020

სათემო პროექტები 2017-2018

სათემო პროექტები 2017-2018