ურბანული ბაღი

ურბანული ბაღი

ისეთი სივცრისა და ადგილის შექმნა, სადაც გარემოსდაცვით საკითხების შესახებ ჩატარდება შეხვედრები, პრეზენტაციები თუ ლექციები.

ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი

ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი

ახალციხეში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და სომხურენოვანი ქცევის თერაპევტის გადამზადება.

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სივრცე

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სივრცე

ბაღდათის რაიონ სოფელ დიმში, ღია კინოთეატრის გახსნა.