ლესიჭინეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი დეკა

ლესიჭინეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი დეკა

შემოიჭყიტე ჩვენთან.

განათლების დამოუკიდებელ კონსულტანტთა კოლეგია

განათლების დამოუკიდებელ კონსულტანტთა კოლეგია

შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებისთვის: ავლევის, კნოლევისა და ცერონისისთვის-სათემო საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა.

საზოგადოებრივი სახლი „ოდა“

საზოგადოებრივი სახლი „ოდა“

 ახალგაზრდული ცენტრი შამგონა.