თემის განვითარების პროგრამა, 2011 წლიდან აგროვებს საქართველოს მასშტაბით მოქმედი სათემო ორგანიზაციების შესახებ მონაცემებს, რომელიც საიტზე წარმოდგენილია როგორც რუკის, ისე ელექტრონული ფორმით. რუკაზე მონაცემთა ბაზის განახლება ხდება გარკვეული პერიოდულობით. ბოლო განახლება მოხდა 2024 წელს.

საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების/ჯგუფების, მათი სტრუქტურის, ყოველდღიური საქმიანობების და გამოწვევების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 2019-2020 წლებში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების კვლევის დოკუმენტში. კვლევა მომზადდა, სათემო განვითარების ცენტრის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის(CSRDG) და ფონდი ღია საზოგადოების(OSGF) მხარდაჭერით.

,,ქვემო ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი"

 • დაარსების წელი 2018
 • რეგიონი კახეთი
 • მუნიციპალიტეტი თელავი
 • საქმიანობის სფერო ახალგაზრდები და ბავშვები, თემის განვითარება, ქალთა საკითხები
 • ხელმძღვანელი თამარ ხალიჩაშვილი
 • საკონტაქტო პირი თამარ ხალიჩაშვილი
 • მისამართი თელავი, სოფელი ხოდაშენი
 • ელ.ფოსტა tamuna.xalichashvili@gmail.com

საქველმოქმედო კავშირი ,,თემი''

 • დაარსების წელი 2000
 • რეგიონი კახეთი
 • მუნიციპალიტეტი ყვარელი
 • საქმიანობის სფერო სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • ხელმძღვანელი ნიკოლოზ კვაშალი
 • საკონტაქტო პირი ზურაბ ლუარსაბიშვილი
 • მისამართი სოფელი გრემი
 • ელ.ფოსტა contact@temi-community.com
 • facebook გვერდი https://www.facebook.com/TEMI.community/
 • საინფორმაციო გვერდი https://www.temi-community.org/ka

ა(ა)იპ თუშების სათემო საბჭო

 • დაარსების წელი 2018
 • რეგიონი კახეთი
 • მუნიციპალიტეტი ახმეტა
 • საქმიანობის სფერო თემის განვითარება
 • ხელმძღვანელი ბესარიონ კაიშვილი
 • მისამართი ზემო ალვანი
 • ელ.ფოსტა tushebistemi@gmail.com
 • facebook გვერდი https://www.facebook.com/Tushetians

თუშური ბრენდი

 • დაარსების წელი 2015
 • რეგიონი კახეთი
 • მუნიციპალიტეტი ახმეტა
 • საქმიანობის სფერო თემის განვითარება
 • ხელმძღვანელი მარი ხაჩიძე
 • მისამართი ქვემო ალვანი
 • ელ.ფოსტა tushetibrandarchive@gmail.com
 • facebook გვერდი https://www.facebook.com/tushuribrendi

ახალგაზრდები სოფლის განვითარებისათვის

 • დაარსების წელი 2019
 • რეგიონი კახეთი
 • მუნიციპალიტეტი ახმეტა
 • საქმიანობის სფერო თემის განვითარება
 • ხელმძღვანელი გიორგი მარკოზაშვილი
 • მისამართი მატანი
 • ელ.ფოსტა giorgi.markozashvili21@gmail.com

პანკისის ხეობის ტურიზმისა და განვითარების ასოციაცია

 • დაარსების წელი 2018
 • რეგიონი კახეთი
 • მუნიციპალიტეტი ახმეტა/პანკისი
 • საქმიანობის სფერო თემის განვითარება
 • ხელმძღვანელი ნაზი დაქიშვილი
 • მისამართი ჯოყოლო
 • ელ.ფოსტა pankisivtda@gmail.com
 • facebook გვერდი https://www.facebook.com/PVTDAP

სათემო ორგანიზაციები