პროექტის მიზანი

სათემო ფონდი - ერთიანობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

„ციფრული სივრცე - მეტი შესაძლებლობა“
განხორციელების ადგილი
გურია
სრული საგრანტო თანხა
30,000.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
30,000.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.