პროექტის მიზანი

სურამის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

“სურამის განვითარების საინიციატივო ჯგუფი”
განხორციელების ადგილი
შიდა ქართლი
სრული საგრანტო თანხა
25,325.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
25,325.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.