პროექტის მიზანი

ჩვენ ვზრუნავთ, ჩვენ ვცვლით ხანდაზმულთა ცხოვრებას.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

სკრის ასოციაცია „ბეთლემი“
განხორციელების ადგილი
შიდა ქართლი
სრული საგრანტო თანხა
25,996.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
25,996.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.