პროექტის მიზანი

მიუსაფარი ძაღლების მართვის სტრატეგია უსაფრთხო გარემოსთვის.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

საინიციატივო ჯგუფი “როდემდე”
განხორციელების ადგილი
იმერეთი
სრული საგრანტო თანხა
15,821.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
15,821.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.