პროექტის მიზანი

შემოიჭყიტე ჩვენთან.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ლესიჭინეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი დეკა
განხორციელების ადგილი
სამეგრელო
სრული საგრანტო თანხა
8,510.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
8,510.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.