თემის განვითარების პროგრამა, 1998 წლიდან აქტიურად მუშაობს საქართველოში მოქმედი სათემო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების განვითარებაზე. პროგრამა, დაარსების დღიდან, ხელს უწყობს სათემო ორგანიზაციების საინფორმაციო თუ ტექნიკურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, თემში არაფორმალური განათლების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას. ასევე, ადგილობრივი ინიციატივების წახალისებას, სათემო კავშირების და ადგილობრივი ჯგუფების ფინანსურ გაძლიერებას. 

ანგარიშებში წარმოდგენილია, 2012 წლიდან დღემდე, თემის განვითარების მიმართულებით, ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული საქმიანობების შემაჯამებელი საინფორმაციო მასალები.

პროგრამის შედეგები ციფრებში

სათემო პროექტი დაფინანსდა

0

სათემო პროექტი დაფინანსდა
ტრენინგი, სემინარი, სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა

0

ტრენინგი, სემინარი, სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა
გამოცდილების გაზიარების ტური მოეწყო

0

გამოცდილების გაზიარების ტური მოეწყო
სათემო ლიდერთა ფორუმი ჩატარდა

0

სათემო ლიდერთა ფორუმი ჩატარდა

ანგარიშები