თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. 
თუმცა, პროგრამა ინტენსიურად მუშაობს აღმოსავლეთ საქართველოში  დედოფლისწყაროს, ლაგოდეხის, ახმეტის, ყვარლის, თელავის და საგარეჯოს, ასევე გორის მუნიციპალიტეტებში. ხოლო, დასავლეთ საქართველოში ოზურგეთის, ჩხოროწყუს, აბაშის, მარტვილის, ბანძის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში.