პროექტის მიზანი

თორსის თემში კლიმატის შერბილებასთან დაკავშირებული ალტერნატიული ენერგორესურსების დანერგვა და შესაბამისი პოზიტიური პრაქტიკის პოპულარიზაცია.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

განათლების და განვითარების ცენტრი “თოლისკური”
განხორციელების ადგილი
ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თორსა
სრული საგრანტო თანხა
7 050 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
5 350 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდებოდა პროექტ “გლობალური დათბობის კამპანია შესაძლებლობა შევცვალოთ მომავალი”-ს ფარგლებში.