პროექტის მიზანი

ტორტების და საკონდიტრო პროდუქტის წარმოება გაყიდვები, დამატებით ინდივიდუალური შეკვეთების მიღება და ტორტების ადგილობრივ მაღაზიაში ჩაბარება.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ფ.პ. თამარ ლაცაბიძე – საკონდიტრო “თამარი”
განხორციელების ადგილი
კახეთი, თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნაფარეული
სრული საგრანტო თანხა
3 185 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
3 000 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი განხორციელდა  გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP Georgia) "გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში" დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის - "ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის" ფარგლებში.