პროექტის მიზანი

სილამაზის სალონის ხარისხიანი მომსახურება ნებისმიერი ასაკის ადამინაისთვის, მათ შორის თმის შეჭრის, მოვლის მომსახურება და ფრჩხილების მოვლის ხარისხიანი მომახურება.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ი.მ რუსუდან ნაჭყებია – სილამაზე უპირველესყოვლისა
განხორციელების ადგილი
სამეგრელო, მარტვილი,  ბანძას თემი, სოფ ბაძა
სრული საგრანტო თანხა
3 824 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
2 750 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი განხორციელდა  გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP Georgia) "გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში" დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის - "ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის" ფარგლებში.