პროექტის მიზანი

სუტაჟის მასალით ხელნაკეთი სამკაულების დამზადება და გაყიდვა.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ფ.პ. თეა გელაშვილი - კახეთი, ლაგოდეხი,  ვარდისუბანის თემი, სოფ ვარდისუბანი
განხორციელების ადგილი
კახეთი, ლაგოდეხი,  ვარდისუბანის თემი, სოფ ვარდისუბანი
სრული საგრანტო თანხა
1 392 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
1 000 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი განხორციელდა  გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP Georgia) "გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში" დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის - "ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის" ფარგლებში.