პროექტის მიზანი

იდეა გულისხმობს ყავის საფქვავის დამონტაჟებს და ყავის გაყიდვას დაფასოებულ შეფუთვაში. განვითარების გეგმის მიხედვით შესაძლებელია ადგილზე ყაის მომზადება და „კაფის“ სივრცის გახსნა.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ფ.პ. ლალი ბოჭორიშვილი – ლალის ყავის სახლი
განხორციელების ადგილი
კახეთი, ლაგოდეხი. ჭიაურის თემი, სოფელი თამარიანი
სრული საგრანტო თანხა
3 660 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
2 800 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი განხორციელდა  გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP Georgia) "გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში" დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის - "ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის" ფარგლებში.