პროექტის მიზანი

ხილის საშრობი ტექნიკის შესყიდვა და ჩირის წარმოება.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ფ.პ. ნათია სისვაძე  – საოჯახო საჩირე
განხორციელების ადგილი
კახეთი, ლაგოდეხი, სოფელი აფენი
სრული საგრანტო თანხა
3 559 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
2 900 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი განხორციელდა  გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP Georgia) "გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში" დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის - "ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის" ფარგლებში.