პროექტის მიზანი

სოფ. ლალისყურში სილამაზის სალონის გახსნა და ამით ფშავლის თემსა და მის მიმდებარე სოფლებში, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა თავის მოვლის საშუალებებზე.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ფ.პ. ბელა ბაბისაშვილი -სალონი „ბელა“
განხორციელების ადგილი
კახეთი, თელავი, ფშავლის თემი, სოფ ლალისყური
სრული საგრანტო თანხა
5 200 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
3 000 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი განხორციელდა  გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP Georgia) "გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში" დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის - "ქალთა გაძლიერება ცვლილებისათვის" ფარგლებში.