პროექტის მიზანი

მერიის თემში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირება განახლებადი წყაროებისა და ენერგოეფექტურობის დადებითი მხარეების და მისი არსის შესახებ.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

სათემო ცენტრი “იმედი”
განხორციელების ადგილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მერია
სრული საგრანტო თანხა
7 443 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
5 343 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდებოდა პროექტ “გლობალური დათბობის კამპანია შესაძლებლობა შევცვალოთ მომავალი”-ს ფარგლებში.