პროექტის მიზანი

ბაღდათის რაიონ სოფელ დიმში, ღია კინოთეატრის მოწყობა.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

დიმელი ქალები
განხორციელების ადგილი
იმერეთი, ბაღდათი
სრული საგრანტო თანხა
5400 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
5400 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.