პროექტის მიზანი

ისეთი სივცრისა და ადგილის შექმნა, სადაც გარემოსდაცვით საკითხების შესახებ ჩატარდება შეხვედრები, პრეზენტაციები თუ ლექციები.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

დათას ეზო
განხორციელების ადგილი
ქვემო ქართლი, რუსთავი
სრული საგრანტო თანხა
5550 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
5550 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.