პროექტის მიზანი

ახალციხეში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და სომხურენოვანი ქცევის თერაპევტის გადამზადება.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი
განხორციელების ადგილი
ახალციხის, ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტები
სრული საგრანტო თანხა
10 000 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
10 000 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ქრაუდგანდინგის ანუ სახალხო დაფინანსების გზით მოგროვებული თანხით. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.