ყოველწლიურად რესურს ცენტრი ორგანიზებას გაუწევს სათემო ჯგუფების ერთობლივ შეხვედრებს, რათა ხელი შეუწყოს მათ შორის კონტაქტების დამყარებასა და გამოცდილების გაზიარებას. ყოველ შეხვედრაზე განისაზღვრება შემდგომი შეხვედრის თემატიკა და ასევე სათემო ჯგუფებისათვის საინტერესეო სხვა აქტუალური საკითხები.